PDA

View Full Version : สอบถามเรื่องออกแบบศูนย์ซ่อมรถบรรทุก


woranon_beer
10-01-2009, 08:50 AM
เนื่องจากผมได้รับงานเป็น งานออกแบบศูนย์ซ่อมรถบรรทุก รถโม่ แต่ไม่ทราบเรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในการก่อสร้างในเขตพื้นที่ชุมชน รบกวนผู้รู้ที่เคยออกแบบงานด้านนี้ ช่วยแนะนำด้วยครับ ว่าเราจะต้องทราบอะไรบ้าง เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียเนื่องจากน้ำมันเสียจากในโรงงาน ระยะถอยร่นจากขอบเขตที่ดิน และข้อมูลอื่นๆ เช่น วัสดุในการก่อสร้างควรเป็นอะไร พื้นควรเป็นอะไร เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานครับ ขอบคุณครับ