PDA

View Full Version : ถามวิธีเซฟเป็นa0 เพื่อไปปริ้นอะค่ะ


sulley
07-07-2012, 09:13 PM
คือมันต้องตั้งค่ากระดาษหรืออะไรยังไงคะ ตรงไหนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆtt

solidbox
11-07-2012, 11:03 AM
ตีกรอบที่จะกำหนดให้เป็นขนาด A0 จากนั้นใช้วิธีเทียบสเกลแบบ AutoCAD