PDA

View Full Version : สมัครอบรม "การใช้โปรแกรม AutoCAD ในงานสถาปัตยกรรม" ฟรี


tckporn
18-06-2014, 02:14 PM
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม "การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD ในงานสถาปัตยกรรม" ประจำปี 2557
รายละเอียดการสมัครและใบสมัคร คลิกตามลิงค์>>
https://docs.google.com/forms/d/1Czs8MZLDE386kYWSrxWMrhrfZMVSt0mPkwWCwRSCvCE/viewform?c=0&w=1

***การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด***