PDA

View Full Version : ถามอีกนิดค่ะ


select
21-06-2007, 10:00 AM
ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ ขอถามอีกนิดค่ะเวลา plot งานต้องเลือกกระดาษก่อนป่าวคะ
ถ้าเราจะเอา scale 1:50 ตรงช่องที่ให้ใส่ mm กับ untis ต้องใส่เท่าไหร่คะ แล้วตรง
what to plot มีให้เลือกทั้ง display extents layout window เลือกอันไหนคะ