Thai3Dviz  

Go Back   Thai3Dviz > Blogs

Old

Third Generation ... 3G

Posted 19-11-2009 at 07:18 PM by windstruck_oil

3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนำเสนอข้อมูล และ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ต

3G เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเสียง และ การส่งข้อมูลในขั้นต้น ทั้งยังมีข้อจำกัดอยู่มาก การพัฒนาของ 3G ทำให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และ ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ ้น
...
windstruck_oil's Avatar
ลิงชมพู
Posted inUncategorized
Views 16913 Comments 0 windstruck_oil is offline
Old

E-Commerce ...

Posted 19-11-2009 at 07:15 PM by windstruck_oil

E-Commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ขบวนการที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำธุรกิจที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และตรอบคลุมรูปแบบทางการเงินทั้งหลาย เช่น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์, การค้าอิเล็กทรอนิกส์, อีดีไอหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, โทรสาร, คะตะล้อกอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมทางไกล และรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลระหว่างองค์กร (ESCAP,1998)

กระบวนการพื้นฐาน...
windstruck_oil's Avatar
ลิงชมพู
Posted inUncategorized
Views 5552 Comments 0 windstruck_oil is offline
Old

3e+3i

Posted 14-08-2009 at 11:57 PM by windstruck_oil

RESEARCH & INNOVATION EXHIBITION HALL

The Best Faculty in Production of e&i - Engineering


Ethics : มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
Electronics (IT) : มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
English : มีศักยภาพในการใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี

Innovation : มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่
Integration : รู้จักบูรณาการความรู้หลากหลายและทำงานร่วมกับผู้อื่ นได้ดี
Improvement : มีความคิดในการปรับปรุงตนเองและงานที่รับผิดชอบให้ดี ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
...
windstruck_oil's Avatar
ลิงชมพู
Views 5223 Comments 0 windstruck_oil is offline
Old

Diary ราตรีสวัสดิ์...

Posted 07-08-2009 at 11:37 AM by windstruck_oil
Tags diary

หลายวันที่ผ่านมา แทบจะไม่มีเวลาอยู่กับบ้านเลย
ต้องระหก ระเหิน... เป็นเด็กเร่ร่อน บนรถ

...แต่วันวานที่ผ่านมา การขับรถบนถนน คนเดียว
ก็มีความสุขดี เมื่อวาน วันที่ 5 สิงหาคม 2552
ระหว่างทาง...สกลนคร มุ่งหน้าไปยัง กาฬสินธุ์
กำลังขับรถด้วยความหลงไหล ในเส้นทางที่คดเคี้ยวแห่งเทือกเขาภูพานแห่งนี้นั้น เสียงวิทยุ...ที่เปิดเพลง
หมดแล้วที่รักเธอ และต่อด้วยการยิงโฆษณาแทรก อึดชั่วเวลาหนึ่ง..ก็ถูกตัดไปด้วยเสียงเพลง เพลงหนึ่ง... ที่...
ด้วยความที่ใช้โสตประสาทหู...
windstruck_oil's Avatar
ลิงชมพู
Posted inUncategorized
Views 8595 Comments 1 windstruck_oil is offline
Old

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted 22-07-2009 at 10:27 AM by windstruck_oil

จากวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ผ่านมา มีโอกาสได้กลับไปสถานที่เรียน ในระดับปริญญาตรี ที่เป็นที่ขัดเกลา
หล่อหลอม ให้ดูเป็นตัวเป็นตน เป็นคนกับเค้าบ้าง การกลับไปครั้งนี้เป็นการกลับไปซ้อมรับปริญญา
ที่...ทรหด กับรองเท้าส้นสูง ที่ไม่ค่อยจะได้ใส่เลย ตอนเรียนก็เสื้อ Shop กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ
ถ้าให้สวยหน่อย ก็ชุดนิสิต กระโปรงพลีท รองเท้าพื้นเตี้ยๆตามแฟชั่นทั่วไป
แต่ครานี้ แลดูเท้าตัวเอง ...รันทดหนักหนา หลังจากการฝึกซ้อมผ่านไปในวันที่ 18 และ 19 กรกฎา
...
windstruck_oil's Avatar
ลิงชมพู
Posted inUncategorized
Views 5439 Comments 0 windstruck_oil is offline

All times are GMT +7. The time now is 01:33 PM.

Design Developed by CompleteGFX
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.
Hosting by THAISITE.net