Thai3Dviz

Thai3Dviz (http://www.thai3dviz.com/board/index.php)
-   ห้องดราฟ (AutoCad) (http://www.thai3dviz.com/board/forumdisplay.php?f=29)
-   -   ไม่เข้าใจ array CAD 2012 ครับ (http://www.thai3dviz.com/board/showthread.php?t=40907)

baggio11 20-09-2012 10:31 AM

ไม่เข้าใจ array CAD 2012 ครับ
 
:mad: ผมลองใช้แล้ว รู้สึกว่ายากครับ
ผมจะทำ array วัตถุ 1 ชิ้น ห่างกัน 4 หน่วย ทั้งแนวแกน X และ Y
คือที่ผมไม่เข้าใจ เพราะว่า แต่ละขั้นตอนมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
วาน พี่ ๆ เเนะนำ ด้วยครับ
ขอบคุณครับปล. ผมยังใช้ คำสั่ง copy อยุ่เลย:p

rah 20-09-2012 10:45 AM

ตามความเข้าใจของผม ถ้าดูที่ command line ลักษณะคำสั้่งจะเปนชุดเดียวกับ 3DARRAY ครับ คือจะมีการกำหนดทิศทางรูปแบบและจำนวนของวัตถุที่จะกร ะทำในแต่ละแกน ถ้าไม่คิดอะไรมากก็วางวัตถุที่จะ array ไว้ แล้วไปปรับแก้ไขค่าและทิศทางที่ ribbon bar ก็ง่ายไปอีกแบบครับ

tuphobai 20-09-2012 10:54 AM

เหมือนคุณ rah ว่าไว้. ถ้าคุณจะทำทีเดียวเสร็จที่ Command Line คุณต้องรู้ระยะที่แน่นอน.
ทั้งระยะห่างระหว่างวัตถุและระยะรวมวัตถุทั้งหมด. แต่ถ้าไปแก้ที่ Ribbon มันจะเห็นภาพชัดเจน
แต่คำสั่งนื้ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานง่ายขึ้นใน AutoCAD 2013.

baggio11 20-09-2012 11:23 AM

ชอบคุณครับ
ผมเปลี่ยนเป็น auto cad classic ครับ เลย เข้าใจยากครับ ^^

baggio11 20-09-2012 11:33 AM

Command: _arrayrect

Select objects: Specify opposite corner: 1 found

Select objects:
Type = Rectangular Associative = Yes

Specify opposite corner for number of items or [Base point/Angle/Count] <Count>:
Enter number of rows or [Expression] <4>: 10

Enter number of columns or [Expression] <4>: 10

Specify opposite corner to space items or [Spacing] <Spacing>: 4000

Press Enter to accept or [ASsociative/Base

ผมทำตามนี้ ผลที่ได้ คือ มันให้ array วัตถุ 1 ตัว ออกเป็น 10 ตัว ในแนว X และ Y
ระยะ 4000 มันเป็นการแบ่ง ใน 4000 ออก เป็น 10 ชิ้น
ที่ผมต้องการ ผมอยากให้มันเป็น วัตถุ ห่างกัน 4000 ออกไป 10 ชิ้น ในแนวแกน x และ Y ครับ
เจอ 2012 งง เลยครับ :(

paddraft 22-09-2012 09:21 AM

Specify opposite corner to space items or [Spacing] <Spacing>: 4000

opposite corner แปลว่า มุมตรงข้าม ซึ่งหมายถึงต้องกำหนดด้วยค่าในรูป x,y
ที่ใส่ค่า 4000 จึงได้แนวเดียว

ที่ถูกต้องใส่ค่าทั้งสองแนว เช่น 4000,2000 เป็นต้น


All times are GMT +7. The time now is 03:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.