Thai3Dviz

Thai3Dviz (http://www.thai3dviz.com/board/index.php)
-   ห้องดราฟ (AutoCad) (http://www.thai3dviz.com/board/forumdisplay.php?f=29)
-   -   สอบถามเรื่องตั้ง scale ครับ (http://www.thai3dviz.com/board/showthread.php?t=45651)

lovefail 29-08-2016 09:59 AM

สอบถามเรื่องตั้ง scale ครับ
 
ผมติดปัญหาเรื่อง scale อยู่ครับคือเวลาจะสั่งปริ้น

ผมต้องการ plot scale 1:1 ผมตั้ง plot offset x:0 Y:0

ขนาดที่ปริ้นใช้ A4 ครับสร้างกรอบขนาดเท่า A4 เลยแต่ว่าพอกด

รีวิวดูแล้วกรอบมันขาดหายไปครับกรอบที่ด้านบนกับด้าน ขวาหายไป

แล้วก็แถวที่พิมพ์เอาไว้ก็หายไป2-3 แถวด้วยครับไม่ทราบว่ามันผิดที่ตรงไหนครับ

จะได้ลองแก้แล้วลองปริ้นอีกครั้งครับรบกวนด้วย

ก ล้ ว ย 29-08-2016 06:21 PM

ลอง offset ขอบกระดาษเข้ามาด้านละเซ็น แล้วลองปริ้นดูครับ ปริ้นเตอร์ มันปริ้นได้ไม่เต็มหน้า a4 หรอกครับลองหาระยะขอบเอาครับ :D

Lee_superdraft 09-09-2016 10:20 AM

ขอบเขตของกระดาษแคบสุดเวลาปริ้นCAD กระดาษA4 ด้านกว้าง297mm. ให้offsetเข้ามา 6.905 mm. ด้านกว้าง210 ให้offset เข้ามา 5.1 mm.
วิธีเช็ด ทำเส้นกรอบ 297x210mm. แล้วoffsetค่า5.1 6.905 แล้วSet scale Printให้เป็น 1:1 แล้วกดPreview ดู ก็ได้ระยะน้อยสุดของขอบเขตปริ้น


ขอบเขตของกระดาษ แคบสุดเวลาปริ้นCAD กระดาษA3 ด้านกว้าง420 ให้offset ขึ้นมา 7.06 mm. ด้านกว้าง297 ให้offset ขึ้นมา 5.1 mm.
วิธีเช็ด ทำเส้นกรอบ 420x297mm. แล้วoffsetค่า5.1 7.06 แล้วSet scale Printให้เป็น 1:1 แล้วกดPreview ดู ก็ได้ระยะน้อยสุดของขอบเขตปริ้น

design1studio 10-11-2016 08:05 PM

ดีงามลองทำบ้าง

praphansak 09-02-2017 10:57 AM

ต้องลองบ้าง


All times are GMT +7. The time now is 04:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.