Thai3Dviz

Thai3Dviz (http://www.thai3dviz.com/board/index.php)
-   ห้อง Revit (Revit room) (http://www.thai3dviz.com/board/forumdisplay.php?f=94)
-   -   อบรม โปรแกรม Revit Architecture 2016 ขั้นสูง Advanced (http://www.thai3dviz.com/board/showthread.php?t=44988)

manop2000 20-04-2015 09:57 AM

อบรม โปรแกรม Revit Architecture 2016 ขั้นสูง Advanced
 
อบรม โปรแกรม Revit Architecture 2016 ขั้นสูง Advanced
อบรม โปรแกรม Revit Architecture 2016 Advanced ขั้นสูง

BIM Training Center (อ.เมือง จ.สมุทรปราการ)
Hotline: 086-085-3465 เอก

ศูนย์อบรมซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Autodesk เช่น AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architectural, AutoCAD P&ID,
AutoCAD Civil 3D,AutoCAD Map3D, AutoCAD MEP, AutoCAD Raster Design, 3ds Max,Revit Architecture 2016, Inventor, Navisworks,
Revit Architecture, Revit MEP, และ Revit Structure

เปิดอบรมคอร์ส Autodesk Revit Architecture 2016 ขั้นสูง พฤษภาคม 2558

อบรม 4 วัน
เริ่มเรียน 2 พฤษภาคม 2558
[9.30 น. - 16.00 น.]

มีตำราให้
คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง
ห้องแอร์ เย็นสบาย
มีอาหารกลางวัน ฟรี


2. วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้เป็นการสอนการสร้างงาน ด้วยโปรแกรม Revit Architecture ที่นิยมใช้กันทั่วไปในประเทศไทย อันดับ 1 ด้านการขึ้นรูปทางสถาปัตยกรรม ทั่วโลกกำลังต้องการมือดีด้าน Revit Architecture 2016 รวมทั้งประเทศไทย
ดังนั้น หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว สนใจการทำงานด้านนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพ เพื่อการไปสมัครงานในบริษัทชั้นนำขั้นสูงต่อไป

3. แนวคิดในการจัดการอบรม

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเข็ม ข้น เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินค่าใช้จ่ายในการอ บรม และมีความแม่นยำในเนื้อหา ไปช้าๆ แต่ได้ความเข้าใจชัดเจน เข้มข้น สอนโดยอาจารย์ที่คร่ำหวอดในการสอนโปรแกรมนี้มากว่า 15 ปี

4. เนื้อหาการอบรม

จะเน้นการปฎิบัติจนเข้าใจ ลึกซึ้งในเนื้อหา สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างคล่องแคล่ว

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับ การอบรม
- สามารถใช้งานโปรแกรม Windows เบื้องต้นได้
(ผู้เข้าอบรมควรนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ Desktop มาเอง เพื่อจะได้มี Project ไปทบทวนต่อไป)
- ตั้งใจที่จะ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
- มีพื้นฐาน Revit Architecture เบื้องต้นมาแล้ว

6. เป้าหมาย
-หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ดีไซเนอร์ นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจ ที่มุ่งมั่นอยากเก่งทางด้านนี้


Revit Architecture 2016 Advanced Course Outline:

หลักสูตรอบรมโปรแกรม Revit Architecture 2016 ขั้นสูง (เหมาะสำหรับผู้สนใจ และเคยใช้งาน Revit Architecture 2016 มาบ้างแล้ว)

เนื้อหาหลักสูตร

01. การตั้งค่าสแตนดาร์ดการทำงาน(Setting Up Standards)
- การสร้างเท็มเพลทเอง(Template Files)
- การสร้างไตเติ้ลบล๊อคเอง(Titleblocks)
- ตัวอักษร(Text)
- เส้นบอกขนาด (Dimensions)
- การทำหัวเลเวล (Level Heads)
- การทำหัวกริด (Grid Heads)
- การทำเซ็คชันบับเบิ้ล(Section Bubbles)
- การทำคอลเอ้าท์บับเบิ้ล (Callout Bubbles)
- การทำอีลีเวชั่นบับเบิ้ล (Elevation Bubbles)
- การทำแท็กเอง(Tags)
- การปรับการแสดงผลของตารางเอง(Schedule Appearance)
- การทำวิวไตเติ้ลเอง(View Titles)
- การทำวิวเท็มเพลทเอง (View Templates)

02. การทำงานกับไฟล์เซอร์เวย์ของ CAD (Working With A CAD Survey)
- การเตรียมไฟล์ AutoCAD (Preparing The AutoCAD File)
- การลิงก์ไฟล์ AutoCAD เข้ามาใน Revit (Linking The AutoCAD File Into Revit)

03. การสร้าง และการกำหนดเฟสต่างๆ (Phasing)
- การสร้างเฟส (Create Phases)
- วัตถุ และการกำหนดเฟสให้วัตถุ (Objects And Phases)
- การกำหนดวิว และเฟส (Views And Phases)
- การตั้งค่าเฟสฟิลเตอร์ (Phase Filters)
- การทำ Graphic Overrides

04. เครื่องมือเกี่ยวกับไซท์(Site Tools)
- เส้น Property Line
- การสร้างโทโพเซอร์เฟส (Create Toposurface)
- การทำแพดของอาคาร (Building Pad)
- การแยก และการผสานรวมพื้นผิว(Split And Merge Surfaces)
- พื้นที่ย่อย (Subregion)
- การให้เลเบลกับคอนทัวร์ (Label Contours)
- การกำหนดสปอท อีลีเวชั่น (Spot Elevation)
- การกำหนดสปอท สโลป (Spot Slope)

05. เทคนิคการลิงก์ไฟล์ Revit (Linking Revit)
- เทคนิคการลิงก์ Revit เข้าด้วยกัน (Link Revit File)
- การลิงก์เลเวลของ Revit (Linked Revit Levels)
- เฟสแม็พปิ้ง (Phase Mapping)
- การลิงก์วิวพร้อพเพอร์ตี้ (Linked View Properties)
-การจัดการลิงก์ไฟล์ (MANAGING Links)

06. การเซ็ตอัพบิ้วดิ้งไฟล์ (Setting Up Our Building File)
- การตั้งค่าไฟล์อาคารของเราเอง(Setting Up Our Building File)
- การจัดการในโปรเจ็คท์บราวเซอร์(Project Browser Organization)
- การตั้งค่าวิว (Setting Up Views)

07. กำแพง(Walls)
- ฐานกำแพง(Foundation Walls)
- การทำฟู๊ตติ้ง และสเต็ปฟู๊ตติ้ง(Footings And Stepped Footings)
- กำแพงภายนอก(Exterior Walls)
- กำแพงซ้อนกำแพง (Stacked Walls)
- การเชื่อมกำแพง (Wall Joins)
- การทำกำแพงแบบแปลกๆ เช่นสวีป และริวีล (Wall Sweeps And Reveals)
- การจบงานกำแพง (Finish Walls)
- การผสาน และตัดแบ่งรูปทรง(Join And Cut Geometry)

08. เคอร์เทนวอลล์(Curtain Walls)
- การสร้าง และการแก้ไขชนิด(Making And Editing Types)
- กริด (Grids)
- แพเนล (Panels)
- มัลเลี่ยน (Mullions)
- การเข้ามุมมัลเลี่ยน(Corner Mullions)

09. พื้น(Floors)
- การสร้าง และแก้ไขชนิด(Making And Editing Types)
- การจบงานพื้น (Floor Finishes)
- การทำพื้นให้มีความเอียง(Sloping Floors)

10. บันได(Stairs)
- การสร้าง และแก้ไขชนิด(Making And Editing Types)
- การแก้ไขสเกทช์ (Editing The Sketch)

11. แรมป์(Ramps)
- การสร้าง และแก้ไขชนิด (Making And Editing Types)
- การทำแรมป์ของโรงจอดรถ โดยใช้วัตถุพื้นมาทำ (Parking Garage Ramps Using Floors)

12. การทำราว(Railings)
- การสร้าง และแก้ไขชนิด (Making And Editing Types)
- การแก้ไขสเกทช์ (Editing The Sketch)

13. หลังคา(Roofs)
- การสร้าง และแก้ไขชนิด (Making And Editing Types)
- การทำงานร่วมกับกำแพง(Infill Walls)
- ฟาสเซียร์ และอีฟ (Fascia And Eaves)
- ซอฟฟิท (Soffit)

14. แฟมิลี่(In Place Families)
- การใช้งาน In Place Families

15. เพดาน(Ceilings)
- การใส่เพดาน(Adding A Ceiling)
- การใส่องค์ประกอบให้เพดาน(Adding Ceiling Components)

16. การทำกรุ๊ป(Grouping)
- การกรุ๊ปรวมคอมโพเนนท์ (Grouping Components)
- การสอดแทรกกรุ๊ป (Inserting Groups)
- การแก้ไขกรุ๊ป (Editing Groups)

17. พื้นที่ และรูม (Areas And Rooms)
- วัตถุชนิดรูม (Room Object)
- สกีมของพื้นที่ (Area Schemes)
- แพลนของพื้นที่ (Area Plans)
- วัตถุชนิดแอเรีย (Area Objects)
- การใส่แท็กให้แต่ละแอเรีย (Area Tags)
- การใส่สี (Colour Legends)

18. การทำตาราง(Scheduling)
- ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ (Area Schedules)
- การใส่ฟิลเตอร์ เรียงลำดับ และจัดกลุ่ม (Filter, Sorting And Grouping)
- การทำฟอร์แมท และหน้าตาของตาราง (Formatting And Appearance)
- การปรับตั้งค่าตัวแปรของตาราง (Custom Parameters)
- การคำนวณตัวแปร และสูตรต่างๆ (Calculated Parameters And Formulas)
- ชีทลิสท์(Sheet List)

19. การใส่รายละเอียด (Detailing)
- การเซ็ตอัพวิว(Setting Up Views)
- การใส่รายละเอียดของคอมโพเนนท์ และการระบุรายละเอียด(Adding Detail Components And Annotation)
- การรวมกลุ่มดีเทล(Grouping Details)
- การส่งออก และการนำเข้าข้อมูล(Exporting And Importing Details)
- การให้รายละเอียดใน 3D (3D Details)

20. การนำเสนอ(Presentations)
- การตั้งค่ากระดาษ(Setting Up Sheets)
- การปรับรายละเอียดของโมเดล และวิว (Refining Model And Views)
- การปรับรายละเอียดไซท์แพลน(Refining The Site Plan)
- การปรับรายละเอียดเรื่องแมททีเรียล(Refining Materials)
- การปรับรายละเอียดเรื่องแสง (Refining Lighting)
- ดีแคล และเท็กซ์ของโมเดล 3 มิติ(Decals And 3D Model Text)
- การใส่ภาพเบื้องหลัง หรือใส่สี (Background Image Or Colour)
- เทคนิคการตั้งค่าเรนเดอร์ (Rendering Techniques)
- การปรับรายละเอียดการตั้งค่าการเรนเดอร์ภายนอก(Refin ing The Exterior Rendering)
- การปรับรายละเอียดการตั้งค่าการเรนเดอร์ภายใน(Refini ng The Interior Rendering)
- การทำวอคทรู (Walkthrough)

21. การทำเวิร์คแชริ่ง(Worksharing)
- การตั้งค่าเวิร์คแชริ่ง(Introduction To Worksharing Setup)
- การใช้งานเวิร์คแชริ่ง (Introduction To Using Worksharing)
- การปรับรายละเอียด และการสั่งพิมพ์ไปเป็น PDF(Refining And Printing To PDF)


All times are GMT +7. The time now is 04:27 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.