Thai3Dviz

Thai3Dviz (http://www.thai3dviz.com/board/index.php)
-   ห้องดราฟ (AutoCad) (http://www.thai3dviz.com/board/forumdisplay.php?f=29)
-   -   อบรม AutoCAD 2016 Essentials Course (http://www.thai3dviz.com/board/showthread.php?t=45432)

pinyapach 14-01-2016 11:40 AM

อบรม AutoCAD 2016 Essentials Course
 
ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เปิดอบรมการใช้โปรแกรม AutoCAD 2016 Essentials Course ในวันจันทร์ที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัส ซอยลาดพร้าว 8 สำรองที่นั่ง 086 307 2163 คุณติ๊ก

:) หลักสูตรอบรม การใช้ AutoCAD 2016 - Essentials Course


โปรแกรม Autodesk AutoCAD เป็นซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบเขียนแบบที่ได้รับความนิยมมา กที่สุดในโลกรวมถึง ประเทศไทยหลักสูตรนี้เป็น การอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD ในการเขียนแบบ 2 มิติ ได้อย่างครบถ้วน พร้อมการได้ฝึกปฎิบัติการกับโปรแกรมแบบเป็นขั้นเป็นต อน (Step by Step) โดยวิทยากรที่เป็นสถาปนิก

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะในการอบรม ไปใช้ประกอบวิชาชีพได้จริง

โดยหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึง หลักสูตรการออกแบบอาคารเป็น 2 มิติ ได้ง่ายและสามารถนำความรู้ไปออกแบบสถาปัตยกรรมได้เอง จริง

หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง และบริหารอาคาร ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ BIM ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลที่ได้รับจากการอบรม :

• สามารถใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD 2016 เขียนแบบ 2 มิติได้เป็นอย่างดี
• สามารถปรับค่าที่ตั้งในโปรแกรมได้เอง เช่น เส้น สี พื้นสี เบอร์ปากกา การสร้าง Template
• สามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาด้วยตนเอง หรือ อบรมเพิ่มเติม ด้านการออกแบบ เขียนแบบ เป็น 3 มิติ

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการ windows ได้หากมีความรู้ด้านการเขียนแบบมาก่อนจะช่วยให้เข้าใ จได้ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลา : 3 วัน


เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

• แนะนำทั่วไปกับโปรแกรม Autodesk AutoCAD 2016
• การเขียนแบบขั้นพื้นฐาน
• การสร้างวัตถุหลายๆ ชิ้น
• การจัดแบบ (Drawing organization) และคำสั่งการเรียกข้อมูล เช่น การสร้าง Layer
• Altering Objects เช่น การตัดมุม การหยุดเส้น trimming Extending Fillet joining เป็นต้น

วันที่ 2 :

• การสร้าง Layout
• การสร้างสัญลักษณ์
• การสร้างเส้นบอกระยะ (Dimensions)
• การสร้าง และแก้ไข Hatching

วันที่ 3 :

• การสร้าง Block และการเรียกใช้งานซ้ำ ๆ
• การสร้าง Template
• การเรียกใช้ template
• การกำหนดพื้นที่พิมพ์ (page setup)
• การสั่งพิมพ์แบบ (Plotting)
• การสั่งพิมพ์ไฟล์ 3 มิติ โดยการส่งไปยังเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
• การบันทึกไฟล์ เพื่อเรียกดูใน Internet Explore

ค่าอบรม : ท่านละ 10,700 บาท สมัครวันนี้ รับส่วนลด 10-15%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณภิญญาพัชญ์ สุขถาวร

Tel : +66 2513 7500, 086 307 2163
Line ID : 0863072163 หรือ 086580
E-Mail : sales@twoplustrainingcenter.com
Website : twoplustrainingcenter.com
facebook.com/twoplustrainingfan
twitter.com/twoplustraining
youtube.com/user/twoplustrainingtv


All times are GMT +7. The time now is 06:41 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.