Thai3Dviz

Thai3Dviz (http://www.thai3dviz.com/board/index.php)
-   ห้องสามารถ (Smart Geometry) (http://www.thai3dviz.com/board/forumdisplay.php?f=41)
-   -   งานหนัง Animationไทย หาทุนสร้าง เรื่อง"ทีมพิทักษ์ศึกดึกดำบรรพ์3600" (http://www.thai3dviz.com/board/showthread.php?t=45790)

pananupong 12-04-2017 10:10 AM

งานหนัง Animationไทย หาทุนสร้าง เรื่อง"ทีมพิทักษ์ศึกดึกดำบรรพ์3600"
 
https://www.facebook.com/photo.php?f...0474848&type=3

pananupong 12-04-2017 10:15 AM

ขออนุญาติครับ ....ขอประชาสัมพันธ์งานที่เป็นหนัง Animation แนวคิดเพื่อรักษาความเป็นไทยในสถานที่่ท่องเที่ยวต่า ง ๆธรรมชาติที่ถูกกลืน ที่กำลังถูกหายนะเข้ามาทำลายให้มนุษย์สิ้นเผ่าพันธุ์ 2ศึกที่ต้องแลก ทั้งศึกนอก และศึกใน ทีมเท่านั้นจึงจะมีพลัง อยากให้คอหนัง ช่วยกันแชร์โปรโมต ผมหาทุนหาสปอนเซอร์ครับ โปสเตอร์จะออกมาเรื่อยๆ ขอบคุณครับ เพื่อนๆ สมาชิก (เมื่อได้สปอนเซอร์ก็จะขอหาผู้มีฝีมือมาร่วมทีมกันทำ ครับ)

pananupong 30-04-2017 07:50 AM

[IMG]<a href="https://www.mx7.com/view2/zPuDpee2YLXpexIN" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/1d6/njo9uo.jpg" /></a>[/IMG]

pananupong 30-04-2017 07:55 AM

https://www.mx7.com/i/1d6/njo9uo.jpg

pananupong 30-04-2017 07:58 AM

https://www.mx7.com/i/17a/LkXzuY.jpg

pananupong 30-04-2017 08:00 AM

https://www.mx7.com/i/16a/3zBSk6.jpg

pananupong 30-04-2017 08:01 AM

ฝากผลงานเอาไว้ด้วยครับ ถ้าอยากดูหนังเรื่องนี้กัน ^^ เราต้องการทีมงานเพื่อสร้าง

pananupong 18-05-2018 08:52 AM

ทีมพิทักษ์ศึกดึกดำบรรพ์ 3600 Animationไทย หาทุนสร้าง
 
https://www.img.in.th/image/rFwNBpเนื้อเรื่องเป็นแนวของการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม โดยโลกปัจจุบันสร้างเทคโนโลยีมากเกินขีดจำกัด จึงเกิดเรื่องราวไปในทางลบเสียหายทำลายล้าง กระทบความสมดุลย์ของกฏธรรมชาติ จึงกายเป็นหายนะโลกที่ย้อนกลับคืนไปสู่อริยธรรมของโล กดึกดำบรรพ์

pananupong 18-05-2018 08:54 AM

https://www.img.in.th/images/3723b43...fdbabe8bef.jpg

pananupong 11-09-2018 05:17 PM

https://www.picz.in.th/images/2018/09/11/fDBk2R.jpg
https://www.picz.in.th/images/2018/09/11/fDBlHg.jpg
https://www.picz.in.th/images/2018/09/11/fDBrfb.jpg
https://www.picz.in.th/images/2018/09/11/fDfRXf.jpg
https://www.picz.in.th/images/2018/09/11/fDh9aI.jpg
หนึ่งในการรักษาอนุรักษ์ให้คงไว้

pananupong 11-09-2018 05:29 PM

https://www.facebook.com/pananupong....k1MTUwNjQ0MTA/

pananupong 11-09-2018 05:33 PM

https://www.picz.in.th/images/2018/09/11/fD3Fev.jpg


All times are GMT +7. The time now is 12:08 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.