Thai3Dviz

Thai3Dviz (http://www.thai3dviz.com/board/index.php)
-   ห้องเรียน 3dsmax (Max Classroom) (http://www.thai3dviz.com/board/forumdisplay.php?f=12)
-   -   สอบถามปัญหาเวลาค้างครับ (http://www.thai3dviz.com/board/showthread.php?t=45360)

lovefail 10-11-2015 12:19 PM

สอบถามปัญหาเวลาค้างครับ
 
มีปัญหาเรื่องหน้าจอค้างครับ

กำลังตกแต่งงานใน 3D อยู่บางครั้งก็ค้างนิ่งไปเลย

ต้องรอนานมากกว่าจะหายค้างแล้วก็เวลาเซฟเหมือนกันครั บ

นานเหมือนกันเวลาเซฟพอเข้าใจแต่ตอนที่กำลังทำแล้วค้า งเป็นเพราะ

อะไรหรือครับมันเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้ างครับตอนนี้ใช้

3D max 2011 64bit ครับ

ก้อนหินน้อย 12-11-2015 03:54 PM

Object เยอะรึป่าวครับ


All times are GMT +7. The time now is 09:46 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.