Thai3Dviz

Thai3Dviz (http://www.thai3dviz.com/board/index.php)
-   FAQs (http://www.thai3dviz.com/board/forumdisplay.php?f=53)
-   -   ประกาศเรื่องการลบกระทู้ในห้องแสดงภาพ gallery และการย้ายกระทู้ในห้อง classroom (http://www.thai3dviz.com/board/showthread.php?t=8014)

keano-manz 28-04-2007 03:19 PM

ประกาศเรื่องการลบกระทู้ในห้องแสดงภาพ gallery และการย้ายกระทู้ในห้อง classroom
 
เรื่องที่ 1
เนื่องจาก ทางเว็บจำเป็นต้องรักษาพื้นที่เว็บไม่ให้โหลดหนักเกิ นไปจนเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เหมือนที่ผ่านมา
ทางเว็บจึงจำเป็นต้องลบกระทู้เก่าๆทิ้ง โดยในส่วนของห้องแสดงภาพนั้น ก็จำเป็นต้องลบเช่นกัน โดยจะเก็บเฉพาะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเอาใว้ดูเ ป็นแนวทาง
ซึ่งการพิจารณาลบกระทู้ ขอให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทีมงานเว็บมาสเตอร์...โ ดยสมาชิกสมารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะเก็บกระทู ้ใหนใว้ ด้วยการโหวตให้กระทู้นั้นๆติดดาว(ดูวิธีในห้องแฟกส์)

ส่วนงานของหลายๆท่าน ที่นำมาโพสขอความเห็นและได้รับคำติชมไปแล้วนั้น หากทางเว็บต้องลบกระทู้ไป ก็ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับ

เรื่องที่ 2
กระทู้คำถามต่างๆในห้องเรียน(classroom)ที่ได้รับคำต อบเป็นติวเตอร์ ทางทีมงานจะย้ายกระทู้นั้นๆไปใว้ในห้องสมุดแทน

ขอให้ใช้เว็บ thai3dviz.com อย่างมีความสุขต่อไปครับ

แบบว่า...เรียนมาเพื่อทราบและให้เข้าใจตรงกันครับผม


ทีมเว็บมาสเตอร์ thai3dviz.com


All times are GMT +7. The time now is 02:28 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.