View Single Post
Old 26-07-2015, 07:12 PM   #1
3dpdararat
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: Jul 2015
Posts: 2
3dpdararat is on a distinguished road
Default รบกวนตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ(3D Printing)

สวัสดีค่ะ พอดีว่ามีเรื่องอยากรบกวนพี่ๆน้องๆในชุมชนแห่งนี้ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ / เขียนแบบจากซอร์ฟแวร์ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ในวันนี้อยากให้ทุกท่านลองพิจารณาเครื่องพิมพ์ 3 มิติซึ่งเป็นเทคโนโลยีใช้งานร่วมกันต่อเนื่องจากไฟล์ งานเขียนแบบ สามารถพิมพ์ชิ้นงานและทำให้ได้ model หรือต้นแบบที่พิมพ์ออกมาให้สามารถจับต้องได้ อยากให้ทุกท่านช่วยแสดงความคิดเห็นซึ่งแบบสอบถามนี้เ ป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “ผลกระทบของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ศึกษามุมมองจากหลายๆอุตสาหกรรม กลุ่มประชากรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เช่น R&D / นักออกแบบ /เขียนแบบ ดีไซน์อัญมณีและด้านสถาปัตย์ โดยทุกท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางลิงค ์ของ google
https://docs.google.com/forms/d/1mZc...opaDU/viewform
ลิงค์เอกสารขอความอนุเคราะห์
https://docs.google.com/document/d/1...gIt0m7jBJ8HDV8
หรือเยี่ยมชมและทำแบบสอบถามผ่านทาง https://sites.google.com/site/3dpdararat
หรือส่งเมลล์ของท่านมาทางเมลล์ feelgood66@gmail.com เพื่อรับแบบสอบถามผ่านทางเมลล์ก็ได้ค่ะ
ขอความอนุเคราะห์และรบกวนด้วยนะคะ


ปล. เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่อยู่ในการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒน าขึ้นเองได้ด้วยตนเองซึ่งอาจยังขาดความสวยงาม แต่การวิจัยครั้งนี้ต้องการความคิดเห็นด้านความสามาร ถและประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ 3 มิติต้นทุนต่ำ
3dpdararat is offline  

Reply With Quote