View Single Post
Old 07-04-2015, 02:42 PM   #2
gu-eand
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 41
gu-eand is on a distinguished road
Default ใช้ path constrain กับ link constrain ครับ

ใช้ path constrain กับ dummy ชิ้นงาน link กับ dummy
ที่ชิ้นงานใส่ link constrain
ใช้ path constrain กับ dummy ในส่วนของราง
เมื่อชิ้นงานมาถึงก dummy ของรางก็เปลี่ยนทิศทางโดย add link กับ dummyของรางครับ ไม่รู้ว่าใช้หรือปล่าว ถ้ามีรูปงานก็จะดีนะครับ
gu-eand is offline   Reply With Quote