View Single Post
Old 09-01-2007, 12:14 AM   #1
jubobi
Guest
 
Posts: n/a
Default import file Auto CAD ไม่ได้ครับ

คือว่าปกติที่ทำงานก็นำไฟล์แคดเข้ามาใน SU ได้นะครับ
แต่พอมาที่บ้าน... กลับไม่สามารถนำไฟล์แคดเข้า SU ได้
ผมต้องเช็คอะไรบ้างครับ... แล้วต้องเริ่งอย่างไร...
ขอช่วยชี้แนะครับ... ขอบคุณครับ...
 

Reply With Quote