Thai3Dviz  

Go Back   Thai3Dviz > THVIZ Market place > ห้องขายของ

ห้องขายของ เป็นห้องสำหรับขายของ อุปกรณ์ คุณภาพดี สมราคา หรือ ของมือสองสภาพดี

 
 
Thread Tools Display Modes
Old 12-12-2014, 10:12 AM   #1
toinaj12
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: Dec 2014
Posts: 1
toinaj12 is on a distinguished road
Default ภัยของการถ่ายเอกสาร

การทำงานในสำนักงาน แม้ว่าจะไม่มีสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยอนามัยต่อคนทำงา น มากเท่ากับกิจธุระในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็ตาม แต่มักจะมีคำถามเกิดขึ้นอยู่เสมอว่า เครื่องถ่ายเอกสารสีที่มีใช้กันโดยทั่วไปในทุกๆ สำนักงานนั้น จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่ทำหน้าท ี่ถ่ายเอกสารสี หรือผู้ที่อยู่ใก้ลเคียงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงจ้า และกลิ่นที่เกิดขึ้นขณะถ่ายเอกสาร รวมไปถึงผงหมึกที่ฟุ้งกระจาย เปรอะ อยู่ในบริเวณใก้ลๆ กับเครื่องถ่ายเอกสาสี
ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องถ่ายเอกสารสี พึงตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นขณะทำงาน ตลอดจนรับทราบแนวทางปกปักรักษาตนเอง และเพื่อนร่วมงานรอบข้าง ให้ปราศจากภัยที่จะได้รับจากเครื่องถ่ายเอกสารสีสารเ คมีอันตรายต่อสุขภาพ
ปัจจุบันนี้เครื่องถ่ายเอกสารสีเป็นที่รู้จัก และมีใช้กันอย่างโด่งดังในสำนักงานทั่วไป นอกจากเครื่องถ่ายเอกสารสีแล้ว ยังมีเครื่องพิมพ์ระบบแสงเลเซอ และเครื่องโรเนียว
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สำนักงา นเหล่านี้ เป็นงานประจำรวมหมดทั้งวัน หรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว แต่ถ้ามีอุปกรณ์สำนักงานประเภทนี้ตั้งอยู่ในห้องดำเน ินงานเดียวกัน ก็มักจะได้กลิ่นสารเคมี หรือแสงไฟวาบเข้าตาอยู่เสมอไป และเกิดผลเสียต่อสุขภาพในท้ายที่สุด
อย่างไรก็ตามในสภาวะปกติ หรือในสำนักงานทั่วไปโอโซนจะสลายตัว เป็นก๊าซออกซิเจนได้ภายใน 2-3 นาที อัตราการสลายตัวของโอโซน ขึ้นอยู่กับขณะ อุณหภูมิ โอโซนสลายตัวได้เร็วยิ่งขึ้นในที่ที่อุณหภูมิสูง การระบายอากาศ ดังนั้นเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใหม่เป็นส่วนใหญ่ จึงมีแผ่นกรองประเภท Activated Carbon Filter ติดอยู่ด้วย เพื่อสลายโอโซนก่อนปล่อยออกภายนอกเครื่องถ่ายเอกสารผ ลต่อสุขภาพระยะยาวการสูดหายใจเอาโอโซนเข้าไปเป็นระยะ เวลานานๆ อาจทำอันตรายต่อปอด พบได้เสมอในคนงานเชื่อมโลหะไฟฟ้า ไม่ค่อยพบในผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายเอกสารผงหมึก ที่ใช้สำหรับถ่ายเอกสารสีระบบแห้ง ประกอบด้วยผงคาร์บอนดำ 10% ผสมกับพลาสติกเรซิน สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบเปียก ผงหมึกจะละลายในสารละลายอินทรีย์ พวกปิโตรเลียม เครื่องถ่ายเอกสารทั้ง 2 ระบบ มีอันตรายจากส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีทั้งปวง จึงควรให้ความระมัดระวังขฯเติมหมึกเหลว หรือผงหมึก รวมทั้งขณะทำความสะอาด หรือกำจัดฝุ่นผงหมึกที่ใช้แล้ว โดยควรทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิด ไม่ควรทิ้งลงตระกร้าหรือถังขยะในสำนักงาน
พนักงานที่ทำหน้าที่เครื่องถ่ายเอกสารสีเป็นประจำ จะสัมผัสกับผงหมึกมากกว่าผู้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารสีท ั่วไป ดังนั้นจึงควรได้รับการฝึกอบรม ในเรื่องความปลอดภัยการใช้เครื่องถ่ายเอกสารสี  และควรมีการจัดเตรียมถุงมือไว้ให้ใช้ด้วย นอกจากนี้ข้อควรระวังในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารสี ก็คือ ควรหนี มิให้ผิวหนังต้องสัมผัสกับผงหมึก หรือสูดหายใจเอาผงหมึกเข้าไปในร่างกายกรณีที่เครื่อง ถ่ายเอกสารสีมีปัญหา เช่น พบว่ามีผงหมึกเปรอะเปื้อนติดอยู่ที่กระดาษเป็นจำนวนม าก ควรหยุดการทำงานของเครื่อง และติดต่อบริษัทเพื่อรับการซ่อมบำรุงเครื่องอย่างลงต ัวผลต่อสุขภาพการสูดหายใจเอาฝุ่นผงหมึกเข้าไปในร่างก าย มีผลทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ไอ และ จาม อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ผลิตหลายแห่งได้กล่าวอ้างว่า เครื่องถ่ายเอกสารสีของตนปลอดภัย
ดังที่กล่าวไว้แล้วว่า เครื่องถ่ายเอกสารระบบเปียกนั้น ใช้หมึกเหลว ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสารละลายอินทรีย์ จำพวกปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ดังนั้นการสัมผัสสารละลายเหล่านี้ อย่างสืบเนื่องจะเป็นสาเหตุของอาการระคายเคืองผิวหนั ง ตา ระบบทางเดินหายใจ อาการแพ้ และอันตรายต่อระบบวิกลจรเส้นประสาทส่วนกลาง การจัดระบบระบายอากาศที่ดีพอ จะสามารถกำจัดความเสี่ยง ในการสัมผัสไอระเหยของสารละลายอินทรีย์จำพวก Isodecane นี้ได้หมึกเหลวที่เหลือ หรือที่เป็นของเสียแล้ว ควรปิดฝาให้มิดชิดก่อนทิ้งเพื่อป้องกันการหก และการระเหยในบรรยากาศการทำงานสารเคมี บางตัวซึ่งถูกเคลือบไว้ที่ลูกกลิ้ง ในเครื่องถ่ายเอกสาร มีลักษณะเป็นสารนำแสง มักจะถูกปล่อยออกมาสู่บรรยากาศในลักษณะ ไอระเหยระหว่างกระบวนการถ่ายเอกสาร ซึ่งเกิดในขณะที่ลูกกลิ้งได้รับประจุไฟฟ้าด้วยความดั นไฟฟ้าแรงสูง โดยปกติปริมาณสารเคมีเหล่านี้มีน้อยเกินกว่าจะสำรวจไ ด้ # ผลต่อสุขภาพ การหายใจเอาเซเลเนียมเข้าไปในร่างกาย เป็นสาเหตุของการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ตา และเยื่อเมือกของกระเพาะอาหาร การรับเซเลเนียมเข้าไปในร่างกายมากเกินไปจะทำให้เกิด อาการลิ้นรับรสเฝื่อนหรือรสโลหะ หรือการหายใจมีกลิ่นคล้ายกระเทียม หรือเกิดความล้า อาหารไม่ย่อย วิงเวียนศีรษะ นอกจากนี้เซเลเนียมในระดับความเข้มข้นสูงๆ สามารถทำอันตรายต่อตับและไต # แคดเมี่ยม มีอันตรายมากกว่าเซเลเนียม และเป็นสารก่อมะเร็ง อย่างไรก็ตามแคดเมี่ยมก็ถูกปล่อยออกจากเครื่องถ่ายเอ กสาร ในปริมาณที่น้อยกว่า แม้ว่าความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีต่างๆ เหล่านี้ จะมีน้อยมาก แต่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ถ่ายเอกสารเป็นประจำ หรือช่างซ่อมบำรุงก็ควรหลีกเลี่ยงการจับ หรือสัมผัสลูกกลิ้งเท่าที่ทำได้ 
ทั้งแสงสว่างที่เรามองเห็นได้ และแสงเหนือม่วงถูกแผ่รังสีออกมาจากหลอดไฟพลังงานสูง ภายในเครื่องระหว่างกระบวนการถ่ายเอกสาร รังสีแสงเหนือม่วงทำให้เกิดอาการอักเสบของกระจกตา และผื่นคันตามผิวหนังได้ แต่โดยปกติแล้วแสงเหนือม่วงจะไม่ทะลุผ่านแผ่นกระจกที ่วางเอกสารต้นฉบับของเครื่องถ่ายเอกสาร เพราะรังสีแสงเหนือม่วงที่เกิดขึ้นนี้มีพลังงานต่ำ รังสีส่วนใหญ่จึงถูกดูดกลืน ได้โดยกระจกวางเอกสารต้นฉบับของเครื่อง ดังนั้นความเสี่ยงในการสัมผัสแสงเหนือม่วงจึงมีน้อยม าก
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
toinaj12 is offline  
 

Tags
ถ่ายเอกสารราคาถูก, ถ่ายเอกสารสี, ถ่ายเอกสารด่วน

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 02:55 PM.

Design Developed by CompleteGFX
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.
Hosting by THAISITE.net