Thai3Dviz  

Go Back   Thai3Dviz > 3ds Max > ห้องข่าว (News room) > ห้องข่าว 3dsmax (Max News room)

ห้องข่าว 3dsmax (Max News room) ข่าว ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโปรแกรม 3ds Max

Reply
 
Share Thread Tools Display Modes
Old 06-03-2014, 11:38 PM   #1
wanjantp
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: Mar 2014
Posts: 1
wanjantp is on a distinguished road
Default ขอเชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรม Workshop

ด้วย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรม 3Ds Max Boot Camp ภายใต้โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อ นสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2557 - 5 เมษายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้แก่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ใกล้จบการศึก ษาหรือจบแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลาก รซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นการลดภาวะขาดแคลนบุคลากรสำหรับเข้าทำงานในภาค อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

โดยในโครงการนี้จะมี นิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 100 คน และจะได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Autodesk 3ds Max จำนวน 80 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะเป็นการทำ Workshop ผ่านกิจกรรมอบรมพัฒนาผลงานตาม Assignment ของผู้ประกอบการหรือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2557 – 4 เมษายน 2557 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ในการทำงา นจริง และบริษัทหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมได้ผลงานจากการ ทำ Workshop และมีโอกาสได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภา พเข้าทำงานในบริษัทในอนาคต ตามรายละเอียดกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัท หรือผู้ประกอบการเข้าร่วมจัด Workshop ในครั้งนี้ โดยศูนย์ฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร สำหรับผู้ดูแล workshop ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-710-2967 หรือ 3dcamp@kkict.org

รายละเอียด

การเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ของผู้ประกอบการหรือบริษัททางด้านดิจิตอลคอนเทนต์

1. กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม Workshop
- เป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ใกล้จบการศึก ษาหรือจบแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าทำงาน ในสาขา คอมพิวเตอร์ ออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์
- ผ่านการอบรมในหลักสูตร Autodesk 3ds Max จำนวน 80 ชั่วโมง
- มี notebook ส่วนตัวใช้ในการทำงาน

2. สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือบริษัทที่ร่วมจัด Workshop จะต้องดำเนินการ
- จัดเตรียม Assignment ของบริษัท สำหรับผู้เข้าร่วม workshop ได้ปฏิบัติงานจริง โดยใช้ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2557 – 4 เมษายน 2557
- จัดหาผู้ดูแล ควบคุม การดำเนินการ workshop ตาม Assignment ของบริษัท ตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม อาจจะเป็นการเข้ามาดูแล และให้คำแนะนำด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น Video conference หรือ Social Network เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของบริษัท

3. การสนับสนุนผู้ประกอบการหรือบริษัทที่ร่วมจัด Workshop
- จัดพื้นที่ทำงานที่ในการทำ workshop ที่เป็นสัดส่วนให้แต่ละบริษัท
- สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างการทำงานที่จังหวัดขอนแก่น
- สนับสนุนผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคและผู้ประสานงานให้แต่ ละบริษัทในระหว่างการดำเนินกิจกรรม workshop

4. การเข้าร่วมโครงการ
- แจ้งความจำนงการเข้าร่วมการจัด Workshop ได้ที่ หมายเลข 089-710-2967 หรือ 3dcamp@kkict.org พร้อมระบุจำนวนผู้เข้าร่วม workshop (ประมาณ 10-20 คน) และ Assignment ของบริษัท ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557
wanjantp is offline  

Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
ขอความเห็นและคำปรึกษาครับ Workshop & Meeting notty ห้องประชุม (Meeting room) 15 12-11-2012 03:13 AM
PseudoFX เชิญผู้ที่สนใจในงาน CG เข้าร่วม Workshop ภาค 2 !! Pseudofx ห้องประชุม (Meeting room) 0 15-08-2012 05:14 PM
Workshop จะมีจริงหรือ...??? nuch ห้องปั้น 101 (Maya) 9 03-04-2007 04:39 PM
Total fR workshop -- Chapter 04 -- GI Optimization -- by Gizmo3d notty ห้องสมุด Other GI (Other GI Library) 4 27-10-2006 04:43 PM
Total fR workshop -- Chapter 01 -- Intro -- by Gizmo3d notty ห้องสมุด Other GI (Other GI Library) 0 27-10-2006 04:02 PM


All times are GMT +7. The time now is 08:45 AM.

Design Developed by CompleteGFX
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.
Hosting by THAISITE.net