Thai3Dviz  

Go Back   Thai3Dviz > Sketchup > ห้องข่าว (SU News room)

ห้องข่าว (SU News room) ข่าว ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโปรแกรม Sketchup

Reply
 
Share Thread Tools Display Modes
Old 21-01-2013, 05:54 PM   #1
pomtiff
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: Nov 2012
Location: BKK
Posts: 51
pomtiff is on a distinguished road
Default Bim bam boom ทางออกของงานก่อสร้างสมัยใหม่

http://bimforwwt.blogspot.com/2012/12/bim-bam-boom.html

" Building Information Modeling หรือที่เราเรียกว่า BIM เป็นกระบวนการทำงานแบบใหม่ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ดี เพราะถ้าเราไม่เข้าใจหลักการของมันอย่างถ่องแท้แล้วเ ราก็จะไม่สามารถ ปรับตัวหรือเรียนรู้การทำงานชองกระบวนการ BIM ได้
ลองฟังแนวคิด BIM BAM BOOM ดูครับ "

BIM (Building Information Modeling) สำหรับงานออกแบบ

ปัจจุบันมีการกล่าวถึง Building Information Modeling หรือ BIM กันมากขึ้น คําว่า BIM ได้ถูกนํามาใช้เพื่อเป็นตัวเเทนของกระบวนการทํางาน (Process) เเบบใหม่สําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Construction Industry) กระบวนการทํางาน BIM ช่วยให้การทํางานของทุกฝ่ายในโครงการก่อสร้างสามารถท ํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การสร้างเเบบจําลองสามมิติของโครงการในคอมพิวเตอร์ช่ วยให้วิศวกร (Engineer) ผู้รับเหมา (General Contractor) เเละเจ้าของโครงการ สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด ความต้องการ และข้อกำจัดของแต่ละฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแบบโมเดลสามมิติอย่างเดียวก็คงจะไม่เพีย งพอ เพราะว่า การทำงานโครงการก่อสร้างเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่ยุ ่งยากเเละซับซ้อน ตั้งแต่ราคาวัสดุ ข้อมูลวิศวกรรมด้านต่างๆ หรือแม้แต่ตารางการทำงานหรือแผนการเงินของผู้บริหาร ความยุ่งยากด้านการจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ ทําให้การทํางานเเบบเดิมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพื่อเเก้ปัญหา ข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะต้องถูกบันทึ กเข้าไปในโมเดลสามมิติด้วยเพื่อนำไปใช้ในการแลกเปลี่ ยนในกลุ่มทีมงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในงานก่อสร้างผ่านก ารทํางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยกระบวนการ BIM จึงหมายถึง (ในความคิดผม) การจัดการกระบวนการทํางานโครงการก่อสร้างบนโมเดลสามม ิติ โมเดลสามมิติที่ถูกทําขึ้นนี้ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห ็นลักษณะทางกายภาพของโครงการ เเต่ยังเต็มไปด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครง การ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ระบุไว้ในโมเดลโดยตรงเช่น ชนิดคอนกรีต ความหนากำแพง ประเภทของวัสดุ ยี่ห้อ และรุ่นเป็นต้น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่นอกโมเดลเช่น เอกสารต่างๆ ข้อมูลการเงิน TOR หรือรายงานต่างๆ ที่ถูกเชื่อมติดกับโมเดลโดย hyperlink หรือแม้แต่เทนโนโลยี Cloud computing

BAM (Building Assembly Modeling) สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง (General Contractor)

คุณค่าของ BIM ต่องานรับเหมาก่อสร้างก็เกิดขึ้นช่วงนี้แหละครับ ผู้รับเหมาหลัก (General contractor) และผู้รับเหมาต่อช่วง (Subcontractor) ก็จะใช้โมเดลสามมิติที่มีข้อมูลต่างๆ ครบที่ทำไว้นี้แหละ มาจัดการบริหารโครงการก่อสร้างให้ได้ตามเป้าหมายที่ว างไว้
การนำโมเดลสามมิติมาแบ่งเป็นโซนๆ แล้วระบุทรัพยากร (Resources) เมื่อนำมารวมกันกับการสร้างภาพจำลองการก่อสร้างตามแผ นงานและโซนต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ ผู้รับเหมาก็จะเห็นภาพในอนาคตล่วงหน้าก่อนการทํางานจ ริงจะเกิดขึ้น ดังนั้นผู้รับเหมาจะสามารถหาวิธีการทํางานบนหนทางที่ ประหยัด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น BIM ในช่วงนี้ผมจึงเรียกว่า BAM เพราะผู้รับเหมาเป็นผู้สร้างและประกอบ (Assembly) งานก่อสร้างขึ้นครับ การทำงานช่วงนี้จึงใช้ประโยชน์จากแผนงาน (4D) แผนการเงิน (5D) และแผนความปลอดภัย รวมถึงการทำงานอย่างมีระบบจากทุกฝ่ายในงานก่อสร้างผ่ านการทำงานด้วย BIM

**** ผมไปนั้งฟังสัมมนา BIM ระดับประเทศมาหลายครั้ง ผมยังมึนๆ เลยว่าที่จริงแล้วเขามาพูดเรื่องการขายโปรแกรมมากว่า เพราะ ผมยังไม่เห็นใครพูดถึงผลประโยชน์และการทำงานของ BAM ในช่วงงานก่อสร้างเลยครับ*****

BOOM (Building Operating Optimization Modeling) สำหรับเจ้าของโครงการเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในอดีตเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ เจ้าของโครงการก็จะได้รับแค่าแบบพิมเขียวและเอกสารที ่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ยุ่งเหยิง สับสนวุ่นวาย งานก่อสร้างอาจจะยาวนานกว่า 2 ปี แต่เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จมันจะต้องอยู่ยาวนา นไปอีก 30 ถึง 50 ปึ หรือมากกว่า แบบและข้อมูลอาจจะสูญหายไป หรือแม้แต่การ Update ตามสภาพจริงๆ เมื่อเวลาผ่านไปก็ยากที่จะทำได้
ใน BIM ทุกอย่างเปลี่ยนไป ภายหลังการส่งมอบงาน Owner จะได้รับโมเดลสามมิติที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและการจัดก าร ทั้งแบบ hyperlink หรือ Clound ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้จัดการผู้ดูแลสิ่ง ก่อสร้างนั้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ " FACILITY MANAGEMENT หรือ FM" ลองหลับตานึกสิครับ ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องเปลี่ยนหลอดไฟ ในตึกปีไหน หรือแอร์ในตึกมีกี่ตัว กี่ยี่ห้อ มันทำงานกันดีไหม แล้วเราจะตัองซ่อมแอร์ยังไง หรือช่างซ่อมท่อและระบบ Boiler ถือแบบพิมเขียวเข้าไปทำงานแล้วกลับพบว่าหน้างานไม่ตร งกับแบบเลย เพราะว่ามันซ่อมมาครั้งนึงแล้วแต่ดันไม่มีใคร Update แบบ ลืมตาขึ่นมาก็เห็นว่ามันวุ่นวายใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราใช้ BIM ในการจัดการและ update ข้อมูลอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เป็นปัญหา การจัดการ FM บน BIM ผมบอกได้เลยว่าสุดยอกที่สุดแล้วครับ หวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงจังในไทยสักวัน
ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะเห็นว่า OWNER จะนำ BIM ไปใช้ในการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างตลอดชั่วอายุขัยข องสิ่งก่อสร้างนั้นๆ การจัดการที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลลดลงได้อยากมาก ดังคำที่ว่า Building Operation Optimization Model
pomtiff is offline  

Reply With Quote
Old 27-06-2013, 07:36 PM   #2
tongclud7
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: May 2013
Posts: 2
tongclud7 is on a distinguished road
Default

ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของนักเล่นอยู่แล้ว และยังได้รับความนิยมในหมู่นักพนันอย่างยาวนาน goldclub contact ในปัจจุบันนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นหลากหลาย แม้แต่การเข้าไปเล่น ก็ยังสามารถที่จะเล่นได้ที่บ้าน หลังจากที่ได้รับ User และ Password หลังทำการเปิดบัญชีกับเราแล้ว ให้ทำการเข้าสู่ บาคาร่า เพื่อรับหมายเลขบัญชีธนาคารในการเปิดบัญชีของคุณ ที่จะใช้ในการโอนเงินเข้ามาเพื่อแปลงยอดเงินเป็นเครด ิตในการเข้าเล่นวางเดิมพันกับทางเว็บไซต์พวกเรา livescore เราสัญญาว่า เกมส์ออนไลน์ ทางเราจะสร้างประสบการณ์เสมือนจริง เหมือนคุณไปเล่นที่บ่อนโดยตรง และคุณจะได้รับความปลอดภัยในข้อมูลวิธีเล่นต่างๆ แน่นอน sbobet เพราะในการใช้งานการพนันที่ต้องการที่จะดึงดูดความสน ใจให้คนเข้ามาเล่นการพนันเป็นสมาชิกให้มากที่สุดเพื่ อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เว็บไซต์ต่างๆนั่นเองและเร ื่องที่มีความสำคัญมากกว่าใครก็คือเรื่องวิธีเล่นการ พนันฟุตบอลที่อาจจะเล่นแล้วมีความหวังที่จะได้เงินมา ง่ายการแทงบอลผ่านเว็บสามารถที่จะแทงบอลได้ทั้งก่อนแ ละก็หลังการแข่งขัน
tongclud7 is offline   Reply With Quote
Old 23-07-2013, 12:57 PM   #3
Putterksr
สมาชิกไทยวิซ
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 7
Putterksr is on a distinguished road
Default

เพื่อให้สมาชิกทุกท่านเข้าใจในการใช้งานมากขึ้นและ แต่ถ้าคุณอยากเป็นคนที่แทงบอลแม่นๆ คุณจำเป็นต้องพึ่งรายละเอียดข่าวสาร การอัพเดทในวงการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มผู้เล่น sbo แน่นอนว่าความสนุกมากสนานจากเสียงเชียร์ทั้งในจอและน อกจอชวนให้หลายบ้านต้องลุกขึ้นมานั่งติดตามผลการแข่ง ขันครั้งนี้และลุ้นแทงบอลออนไลน์ไปพร้อมๆ sbobet thai จากการวิเคราะห์ของทางเจ้าหน้าที่ ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลได้ภายใน 1 ปีเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ในกรณีนี้ทางเราจะเปลี่ยนของรางวัลให้ใหม่โดยจะมีเจ้ าหน้าที่แจ้งให้ทราบ จากเมนูทางซ้ายมือหรือจากลิงค์ตรงกลางหน้าแรกเว็บไซต ์ก็ได้ โดยเชือ่มโยงไปยังเว็บไซต์จริงที่อยู่ต่างประเทศ ผลบอล จากนั้นท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีธนาคารจากการสมัครผ่ านทางเว็บไซต์ หรือทางเราจะส่งเข้าไปยังเบอร์ติดต่อของสมาชิกทุกคุณ ในการเข้าใช้บริการ ให้สมาชิกทุกท่านมาร่วมสนุกเพลิดเพลินมาร่วมเชียร์ และเป็นเว็บที่มีความปลอดภัยสูง เทียบเท่าธนาคารระดับโลก
Putterksr is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 05:03 AM.

Design Developed by CompleteGFX
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2002-2010 Thai3dViz Co.,Ltd.
Hosting by THAISITE.net